Etusivu » Tietotuotteet » Nimikkeistöt » Talo 2000 -nimikkeistöt

Talo 2000 -nimikkeistöt


Tilanimikkeistö

Tilanimikkeistö jäsentää rakennuksen itsenäisiksi huoneistotyypeiksi ja tilatyypeiksi. Tilat vastaavat rakennuksen huoneistoihin sijoittuvia tyypillisiä toimintoja.

Hankenimikkeistö

Rakennushankkeen toteutukseen ja ohjaukseen käytettävän tiedon peittävästi kustannusten näkökulmasta luokitteleva nimikkeistö. Hankenimikkeistö jakaantuu osiin, jotka kuvaavat fyysisiä rakennusosia ja tekniikkaosia sekä tehtäviä, kuten hanke-, kiinteistö- ja käyttäjätehtäviä.
Nimikkeistö vahvistettu työvaliokunnassa 13.2.2007

Tuotantonimikkeistö

Tuotantonimikkeistö erittelee hankkeen hankintoihin, toimituksiin ja tehtäviin, työlajeihin, toimi- ja ammattialoihin, hankinnan ja tuotannon näkökulmasta. Tuotantonimikkeet kattavat hankenimikkeistön rakennusosien ja tekniikkaosien rakentamisen.

Mittausohje on nyt sovellettu Talo 2000 nimikkeistön tuotantonimikkeistöön. Mittausohje on tarkoitettu sekä urakoitsijan omia että urakoitsijan ja tilaajan yhteisiä mittauksia varten. Mittausohjeeseen liittyen on alla neljä erilaiseen tapaukseen sovellettua esimerkkiä.

Rakennustuotenimikkeistö (panosnimikkeistö)

Rakennuskohteeseen pysyvästi asennettavat tai työn aikana loppuun kuluvat hyödykkeet luokitteleva nimikkeistö. Nimikkeistö on yhdenmukainen rakennustuotekaupan (RaSi) käyttämän nimikkeistön kanssa.

Kalustonimikkeistö (panosnimikkeistö)

Rakennuskohteen toteuttamiseksi tarvittavat koneet, laitteet ja välineet luokitteleva panosnimikkeistö. Rakennuskalusto ei jää osaksi rakennusta. Talo 2000:ssa kalusto jaetaan erityiskalustoon, joka kohdistetaan nimikkeelle ja yleiskalusto, joka käsitetään työmaatehtävänä.
Nimikkeistö vahvistettu 24.10.2006

Construction 2000 Classification

Lisätietoja