Etusivu » Tietotuotteet » Ratu-kortisto

.
Ratu-kortisto – Parempaa rakennustuotantoa

Ratu-kortisto on tuotannonsuunnittelun vankka tietopaketti, joka lisää ammattitaitoasi ja pitää tietosi ajan tasalla.

Palveluun on tallennettu suomalaisen rakentamisen ammattitaito yli 30 vuoden ajalta. Ratun avulla parannat työn tuottavuutta, laatua ja työturvallisuutta hyvän rakennustavan mukaisesti.

  • Työmenetelmä- ja työohjeet
  • Laadun valvonnan työvälineet
  • Työturvallisuus
  • Tuotannon- ja tehtäväsuunnittelu
  • Työnopastus ja koulutus
  • Laskentatiedostot urakkalaskentaan
  • Koneiden, laitteiden ja tarvikkeiden tuotetieto
  • Ratu-kirjat mm. aikataulujen laadintaan, laadunvarmistukseen ja korjausrakentamiseen

Tutustu Ratu-kortistoon RT tietoväylässä »

Lue lisää sisällöstä », hyödyistä » ja käytöstä »

Uutta Ratu-kortistossa

Sisäilmastoluokitus 2018. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset

Luokitusta voidaan käyttää uudisrakentamisen lisäksi soveltuvin osin myös korjausrakentamisessa.
Lue lisää »

Pihasuunnittelun tehtäväluettelo PIHA18

Tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevan pihasuunnittelun tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn.
Lue lisää »

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE18

Tehtäväluettelo on tarkoitettu talonrakennusta koskevien taloteknisten suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn.
Lue lisää »

Elinkaariasiantuntijan tehtäväluettelo ELINK18

Tehtäväluettelo talonrakennusta koskevan energia- ja elinkaariasiantuntijan tehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn.
Lue lisää »

Hanketietokortti HT18

Hanketietokortissa esitetään rakennuskohteen lähtötiedot ja laatutaso suunnittelun työmäärän arviointia varten.
Lue lisää »

Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR18

Tehtäväluetteloa käytetään johtamis- ja rakennuttamispalveluita tilattaessa ja niistä sovittaessa.
Lue lisää »

Raivaus. Menekit ja menetelmät

Ohje rakennusalueen raivaukseen ja siihen liittyviin töihin.
Lue lisää »

Louhinta. Menekit ja menetelmät

Ohje sisältää talonrakentamiseen liittyvät louhintatyöt eli kallioon tehtävän porauksen, panostamisen, peittämisen, räjäytyksen ...
Lue lisää »

Lämmöneristys. Menekit ja menetelmät

Ohje sisältää rakennuksen ulkoiseinien, alapojan ja yläpohjan lämmmöneristyksen sekä rakennuksen ulkopuolisen routasuojauksen.
Lue lisää »

Ohutlevytyö, kate. Menekit ja menetelmät

Ohje sisältää ohutlevytkatteen levytyksen ja katteen suojapeltien asennuksen.
Lue lisää »

Ohutlevytyö, julkisivut ja täydentävät rakenteet. Menekit ja menetelmät

Ohje sisältää julkisivun levytyksen ja ikkunoiden pellityksen ohytlevytyönä. Työkuvaus käsittää myös työkunnan tekemät avustavat ...
Lue lisää »

Metallirakennetyö. Menekit ja menetelmät

Sisältää metallirakennetyönä tehtävien lasiväliseinien, hoitosiltojen, kaiteiden, katosten, parvekkeiden valmistuksen ja asennukse
Lue lisää »

Perustusten vedeneristys. Menekit ja menetelmät

Ohje sisältää perustusten vedeneristyksen sekä siihen liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.
Lue lisää »

Vesikaton vedeneristys. Menekit ja menetelmät

Monikermikatteen asennus loivilla katoilla sekä tiivissauma-, kolmiorima- ja kattolaattakatteen asennus jyrkillä katoilla.
Lue lisää »

Saumaus. Menekit ja menetelmät

Elementtien, kevyiden väliseinien ja kantavien vaakarakenteiden välisten saumojen, liikuntasaumojen, ovien ja ikkunoiden saumaus.
Lue lisää »

Sisäpuolinen vedeneristys. Menekit ja menetelmät

Sisältää rakennuksen sisäpuolisen vedeneristyksen vedeneristysmassoilla, kermieristeillä ja siveltävillä bitumieristeillä.
Lue lisää »

Ääneneristys. Menekit ja menetelmät

Sisältää ääneneristystarkoituksessa tehtävän väliseinä- ja lattiarakenteiden teon sekä eristyslevyasennuksen ja ruiskutuksen.
Lue lisää »

Palosuojaus. Menekit ja menetelmät

Ohje sisältää teräsrakenteiden palosuojauksen maalaamalla, ruiskutusmenetelmällä ja levytysmenetelmällä.
Lue lisää »

Rakennustöiden menekit 2015

Aikataulu- ja tehtäväsuunnittelussa tarvittavia menekkitietoja työnsuunnittelijoille, työmaainsinööreille ja työmaamestareille.
Lue lisää »

Puurunkorakentaminen, vesikattorakenteet. Menekit ja menetelmät.

Sisältää kattopalkkien asennuksen, orsi- ja räystäsrakenteen, paikalla rakennettujen kattoristikoiden ja katealustan laudoituksen.
Lue lisää »

Puuelementtirakentaminen, seinät. Menekit ja menetelmät

Ohje sisältää puurakenteisten ja levyrakenteisten ulkoseinäelementtien ja väliseinäelementtien asennuksen ja kiinnityksen.
Lue lisää »

Puuelementtirakentaminen, pilarit ja palkit. Menekit ja menetelmät

Ohje sisältää puisten pilarien ja palkkien paikalleen mittauksen, asennuksen, tuennan ja kiinnityksen.
Lue lisää »

Puuelementtirakentaminen, väli- ja yläpohjaelementit. Menekit ja menetelmät

Ohje sisältää puu- ja levyrakenteisten väli- ja yläpohjaelementin asennuksen.
Lue lisää »

Puuelementtirakentaminen, tilaelementit. Menekit ja menetelmät

Ohje sisältää esivalmistettujen, pääosin puurunkoisten, osittain tai kokonaan pintavalmiiden tilaelementtien asennukseen ...
Lue lisää »

Vakiovarustaminen, heloitus ja lukitus. Menekit ja menetelmät

Tämä ohje sisältää vakiovarusteiden asennuksen, ovien ja ikkunoiden heloituksen ja lukituksen sekä työkunnan tekemän mittauksen ...
Lue lisää »

Venäjänkielinen Ratu-kortisto CD

CD sisältää valikoiman venäjänkielisiä Ratu-ohjekortteja uudis- ja korjausrakentamisen menetelmistä ja työmenekeistä.
Lue lisää »

Asiantuntevat tekijät

Ratu Netin laadun takeena on alan parhaista tuotannonsuunnittelun asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, johon kuuluvat Rakennusteollisuus RT ry tiedon tuottajana ja Mittaviiva Oy Ratu-tutkimuksen tekijänä sekä Ratu-ryhmän rakennusliikkeet yhteistyökumppaneina.

Julkaisijat
Talonrakennusteollisuus ja Rakennustietosäätiö RTS.

Tiedontuotanto
Mittaviiva Oy, Anssi Koskenvesa, koskenvesa@mittaviiva.fi

Ratu-hanke
www.ratu-hanke.fi

Kustantaja
Rakennustieto Oy, www.rakennustieto.fi

Katso video

Ratu-tutkimus »

Ratu-kortiston esite »

Tutustu Ratu-kortiston käyttäjäkommenttiin »

Ajankohtaiset uutiskirjeet »

Tuotemyynti


Myynnin yhteystiedot »

Hinnastot »

Tuote verkkokaupassa »
Tilaa maksuton

koekäyttö »
uutiskirje »

Ratu CD saatavana myös venäjänkielisenä


Tutustu verkkokaupassa »