Etusivu » Tietotuotteet » RT-kortisto

.
RT-kortisto – laatua rakentamiseen

RT-kortisto on rakennusalan monipuolisin tietopalvelu ja
laatujärjestelmä kestävään rakentamiseen. Palvelussa on
luotettavaa, ammattilaisten tarpeisiin koottua tietoa ja
valmiita ratkaisuja.

RT-kortistosta saat tiedot rakennuttamiseen, suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon:

  • ohjeet mm. tilasuunnitteluun, rakenteisiin ja sopimuksiin
  • alaa koskevat säännökset
  • laatuvaatimukset
  • CAD-aineistoa ja GDL-objekteja
  • tuotetietoa

Säästä aikaa ja helpota työtäsi – RT-kortisto kokoaa tarvittavan tiedon yhteen puolestasi. Tiedot ovat puolueettomia, luotettavia ja ajan tasalla.

Tutustu RT-kortistoon RT tietoväylässä »

Lue lisää RT-kortiston sisällöstä » ja hyödyistä ja käytöstä »

RT-ohjeita lausunnolla

Katso, mitä RT-ohjeita on työn alla »

Uusia RT-ohjeita

Matkaviestinkuuluvuus rakennuksissa

Ohjeessa käsitellään matkaviestimien ääni- ja datayhteysongelmia rakennuksissa, niiden syitä ja ratkaisumalleja.
Lue lisää »

Ammattikeittiöt

RT-ohjeessa esitetään ammattikeittiöiden suunnitteluun liittyviä perustietoja ja mitoitusohjeita.
Lue lisää »

Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto. Versio 1.0

Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeinen sanasto.
Lue lisää »

Vesikaton kaltevuudet, katteen valinta

vesikaton kaltevuus, kate, katteen valinta, katteelle sopiva katon kaltevuus
Lue lisää »

Hygienia sisätiloissa. Yleiset perusteet

Ohjeessa esitetään perustietoja infektioista, niiden leviämisestä ja leviämisen estämisestä.
Lue lisää »

Hygienia sisätiloissa. Tilasuunnittelu

Ohjeessa esitetään suunnitteluohjeita hygieenisten sisätilojen toteuttamiseksi.
Lue lisää »

Kiinteistönpitokirja kiinteistön elinkaaren hallinnassa

Ohjeessa esitetään kiinteistönpitokirjan sisältö, laadintaperiaatteet sekä kiinteistönpitokirjan käytöllä ja hyödyntämisellä ...
Lue lisää »

Kiinteistönpitokirja. Uudisrakennukset ja rakennukset, joita RakMK A4:n määräykset velvoittavat (KP1)

Ohjeessa esitetään uudisrakennuksen ja RakMK A4 voimaantulon jälkeen rakennetun kiinteistön kiinteistönpitokirjan sisältö ...
Lue lisää »

Kiinteistönpitokirja. Ennen RakMK A4:n voimaantuloa rakennettu kiinteistö (KP2)

Ohjeessa kuvataan kiinteistönpitokirjan laadintaa rakennukselle, jota 1.5.2000 voimaan tullut RakMK osan A4 Rakennuksen ...
Lue lisää »

Kiinteistönpitokirjan laadinnan tehtävät

Ohjeessa esitetään kiinteistönpitokirjan laadintaan liittyviä tehtäviä kiinteistön elinkaaren eri vaiheissa.

Ohje on ...
Lue lisää »

Haitta-ainetutkimus. Tilaajan ohje

Haitta-ainetutkimuksen tilaaminen, haitta-ainetutkimusten käyttötarkoitus, tarpeen arvioinnista, haitta-ainetutkijan pätevyydestä.
Lue lisää »

Haitta-ainetutkimus. Rakennustuotteet ja rakenteet

Vaarallisiksi määriteltyjä haitta-aineita sisältävien rakennusosien, rakenteiden ja johtojen ja laitteiden materiaalien tutkiminen
Lue lisää »

Asbesti rakentamisessa

Asbestin ominaisuudet, tunnetut rakennusaineet ja tuotteet, joissa on asbestia, niiden vaaralliisuus ja käyttöajat.
Lue lisää »

Asbestikartoitus, tutkimusmenetelmä

Asbestikartoitus, suunnittelu ja toteutus.
Lue lisää »

Asbestikartoitukseen perustuva purkutyön suunnittelu ja toimenpiteet kiinteistössä

asbestipurkutöiden luvanvaraisuus ja suunnittelu, asbestipurkutyö
Lue lisää »

Rakennuksen lämpökuvaus

Ohjekortti käsittelee rakenteiden lämpökuvausta rakennusten ja rakenteiden
kunnon ja laadun arvioinnissa.
Lue lisää »

Homevaurioituneen rakenneosan puhdistusohje

Ohjeessa esitetään asioita, joita homevaurioituneen rakenneosan puhdistuksessa tulee ottaa huomioon.
Lue lisää »

Rakennustyömaan hulevesien hallinta. Tilaajan ohje

Rakennustyömaan hulevesien käsittely ja poisjohtaminen. Työnsuunnittelu ja lupien hankinta.
Lue lisää »

Muuntojousto asuntosuunnittelussa. Yleiset perusteet

Ohjeessa käsitellään muuntojouston perusteita asuntosuunnittelussa.
Lue lisää »

Muuntojousto asuntosuunnittelussa. Tila- ja pääsuunnittelu

Ohjeessa käsitellään muuntojouston toteuttamista asuinrakennusten tila- pääsuunnittelussa.
Lue lisää »

Pysäköintialueet

Tässä ohjeessa esitetään pysäköintialueiden suunnittelu- ja mitoitusnäkökohtia.
Lue lisää »

Pysäköintilaitokset

Suunnitteluohjeita pysäköintilaitosten sijoituksesta, mitoituksesta, rakenteista, liikenteenohjausopasteista ja -laitteista.
Lue lisää »

Energiatodistus

Ohje perustuu lakiin sekä ympäristöministeriön ja valtioneuvoston asetuksiin rakennuksen energiatodistuksesta.
Lue lisää »

Puurakenteiden tuhohyönteiset ja niiden torjunta

Ohjekortissa esitetään puurakenteita tuhoavia hyönteisiä ja niiden torjuntaa.
Lue lisää »

Kaavoitusta ohjaavien määräysten muistilista, toukokuu 2016

Muistilista on apuna ohjaamaan asema- ja yleiskaavatyö maankäyttö- ja rakennuslain vaatimusten mukaiseksi suunnitteluprosessiksi.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Yleistä

Tässä ohjekortissa esitellään Talonrakennushankkeen kulku -ohjesarjan osat ja niiden lähdekirjallisuus.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet

Tässä ohjekortissa käydään läpi rakennushankkeeseen liittyviä keskeisiä tehtävänimikkeitä.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Toteutusmuodot

Ohjeessa esitetään rakennushankkeen tyypillisimmät suunnittelu- ja urakkamuodot ja annetaan ohjeita toteutusmuodon valintaan.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen vaiheet ja osittelu

Ohjeessa esitetään rakennushankkeen keskeiset vaiheet sekä osittelu, joka on keskeinen projektinhallinnan työkalu.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen kesto ja aikataulut

Tämä ohjekortti käsittelee aikataulun merkitystä hankkeelle sekä hankkeen kokonaiskestoa, ajoitusta sekä eri vaiheiden kestoja.
Lue lisää »

Talonrakennushankkeen kulku. Kustannusten muodostuminen ja ohjaus

Tässä ohjekortissa käsitellään yleisesti kustannusten muodostumista rakennushankkeessa.
Lue lisää »

Vironkielinen ETF Net

Vironkielinen rakennustietopalvelu ETF-Net - kartoteegi veebiversioon

ETF- Net on vironkielinen rakennustietopalvelu, joka vastaa suomalaista RT Net -palvelua. ETF Net -rakennustietopalvelu on monipuolinen ja laaja tietolähde rakennuttamiseen, arkkitehtisuunnitteluun, rakennesuunnitteluun, rakentamiseen, korjaamiseen ja kunnossapitoon sekä rakennustarvikevalintoihin.
Vironkielinen rakennustietopalvelu vastaa RT Net -palvelua.

Lue lisää »
RT-kortiston esite »

Ajankohtaiset uutiskirjeet »


Tuotemyynti


Myynnin yhteystiedot »

Hinnastot »

Tuote verkkokaupassa »
Tilaa maksuton

uutiskirje »

ETF Net -vironkielinen rakennustietopalvelu


tutustu verkkokaupassa »