Etusivu » Tietotuotteet » RT-kustannuslaskenta » Aikataulumoduuli

RT-kustannuslaskennan aikataulumoduuli työmaiden aikataulusuunnitteluun


Aikataulumoduuli on RT-kustannuslaskentaan liitettävä lisämoduuli, joka helpottaa ja parantaa rakennustyömaiden aikataulusuunnittelua. Urakkatarjouksiin liitetty työmaan aikataulu tuo lisäarvoa RT-kustannuslaskennalla laskettuihin urakkatarjouksiin. Aikataulu on mahdollista tallettaa pdf-muotoon sekä tulostaa A4- ja A3-koossa. Voit käyttää ohjelmaa työasemalla ja tabletilla. Tarvitset aikataulumoduulin käyttämiseen RT-kustannuslaskennan käyttöoikeuden.

Aikataulun luomisen pohjatietoina käytetään RT-kustannuslaskennalla lasketun hankkeen rakenteiden ja pakettien työmenekkitietoja, rakenteiden määrätietoja sekä moduuliin sisältyviä Ratu-kortiston työryhmätietoja. RT-kustannuslaskennalla lasketusta hankkeesta on suositeltavaa tehdä laskelma- ja rakennetasolla tarkoituksenmukaisiin työvaiheisiin jaettu versio. Tässä vaiheessa on hankkeesta mahdollista jättää pois esim. työjohto, työmaatekniikka, yms. aikatauluttamattomat tehtävät. Työvaiheiden mukaisiin laskelmiin ja rakenteisiin jäsennellyn hankkeen pohjalta luotu alustava aikataulu toimii lopullisen aikataulun lähtökohtana.

Aikataulun janat asettuvat sen pohjana olevan hankkeen rakenteen mukaiseen järjestykseen. Ylimpänä on koko hankkeen kestoa kuvaava jana ja sen alapuolella hankkeen eri laskelmien kestoa kuvaavat janat. Laskelmajanojen alapuolella ovat laskelman rakenteiden janat ja haluttaessa saadaan näkyviin myös rakenteiden työvaiheiden kestoa kuvaavat janat. Aikataulun eri tasot avautuvat RT-kustannuslaskennan tapaan janan edessä olevaa nuolta klikkaamalla. Hankkeen perusteella voi luoda useita aikatauluversioita.

Alustavaa aikataulua voi muokata hyvin vapaasti. Määrätiedot, työvuorot, työntekijämäärät ja työntekijätunnit sekä aloitus- ja lopetuspäivämäärät ovat muutettavissa tarpeen mukaan. Aikatauluun on mahdollista määritellä myös eri työvaiheiden tavoitepäivämäärät pystyviivoina. Aikataulujanoja voi myös siirtää hiirellä. Vaakasuunnassa ylemmän tason janaa siirrettäessä myös ko. janan alemmat tasot siirtyvät. Useampia erillisiä janoja voi siirtää kerralla rastittamalla siirrettävät tehtävät. Aikataulujanoja voi siirtää pystysuunnassa toisen ylemmän tason tehtävän yhteyteen. Kaksi tai useampia saman tason tehtävää voi myös yhdistää yhdeksi tehtäväksi rastittamalla tehtävät ja klikkaamalla Yhdistä tehtäviä –kohtaa.

Aikataulunäkymää on mahdollista kohdentaa haluttuun kalenterin kohtaan sekä tarkentaa ja suurentaa halutulla tavalla. Tarkennettaessa kalenterin kuukausinäkymä muuttuu viikko- ja päivämäärätasoille. Aikataulussa voi hyvin monipuolisesti valita näkyviin halutut kohdat, kuten tehtävien kuvaukset, työryhmien koot, aloitus- ja lopetuspäivät yms.

Uusia lisämoduuleita kehitetään RT-kustannuslaskennan käyttäjien kysynnän mukaisesti; seuraavaksi on kehitteillä tilapohjaisen laskennan lisämoduuli. Maksullisia lisämoduuleita voi lisätä RT-kustannuslaskentaan omien tarpeiden mukaisesti.

Saatavissa on myös useamman käyttäjän vuosilisenssejä sekä yhden käyttäjän kuukausilisenssejä lyhytaikaiseen käyttöön, ks. Lisätietoa RT-kustannuslaskentaohjelmasta.

Lisätietoja tuotepäällikkö Suvi Utriainen, 0207 476 314, suvi.utriainen@rakennustieto.fi.

Ohjevideot