Etusivu » Tietotuotteet » Selostusohjelmat

Selostusohjelmat


Työvälineitä osaksi käyttäjän omia prosesseja

Kehitämme ja tuotamme laadukkaita, työtä helpottavia ja tehostavia ohjelmia rakennus- ja työselostusten laadintaan.

RT-rakennusselostus Net


RT-rakennusselostus Net -ohjelma tuo kaivatun tietoteknisen yhteyden rakennus- ja työselostuksen laadinnan ja rakennuksen tietomallin välille. RT-rakennusselostus Net sisältyy RT-kortistoon.

RT-infraselostus CD


RT-infraselostus CD on suunnittelijan työkalu, jolla voi ohjatusti ja valmiin katurakentamista koskevan mallin avulla laatia työselostuksia infrarakentamisen yleisten laatuvaatimusten (InfraRYL) pohjalta. Lue lisää

LVI-selostus CD

LVI-selostus CD on suunnittelijan työkalu, jolla voi ohjattuna ja valmiin mallin avulla laatia LVI-selostuksia talotekniikan rakentamisen yleisten laatuvaatimusten TalotekniikkaRYL 2002 pohjalta. Lue lisää