Etusivu » Tietotuotteet » Selostusohjelmat » RT-infraselostus CD

RT-infraselostus CD


RT-infraselostus CD on suunnittelijan työkalu, jolla voi ohjatusti ja valmiin katurakentamista koskevan mallin avulla laatia työselostuksia infrarakentamisen yleisten laatuvaatimusten (InfraRYL) pohjalta. Ohjelma yhdenmukaistaa, helpottaa ja nopeuttaa infraselostusten laatimista. Ohjelmassa on valmiina selostuspohjana Infra 2006 -rakennusosanimikkeistö. Aineistosta voi tulostaa selostuksia eri käyttötarkoituksiin sekä laatia omia tulostuspaketteja.

RT-infraselostus -ohjelman selkeä rakenne, ohjeet ja malliselostus ohjaavat käyttäjää. Ohjelmalla on mahdollista tehdä myös selostuksia itse laaditun selostusrungon mukaan ja muokata ohjelmalla aiemmin tehtyjä selostuksia.

Laitteistovaatimukset:
Ohjelma toimii windows-käyttöjärjestelmässä ja se asennetaan CD-levyltä yksittäisille työasemille. Vaatimuksina Pentium III, käyttöjärjestelmä Win 2000 tai uudempi, 128 Mb keskusmuistia, asennus vaatii laajimmillaan 60 Mb kiintolevytilaa. Ohjelma ei toimi Mac-ympäristössä.