Etusivu » Tietotuotteet » RT tietoväylä » Kortistojen tietosisältö

Kortistojen tietosisältöOhjeet
Tietopalvelun aihealueen asiantuntijatieto tiiviinä pakettina
- hankkeen ohjaukseen
- suunnitteluun
- tekniikkaan ja toteutukseen
- työnjakoon
- sopimuksiin
- kustannuslaskentaan
- työnohjaukseen.

Säännökset
Kunkin aihepiiriin
- lait ja asetukset
- valtioneuvoston ja ministeriöiden päätökset
- rakentamismääräykset ja -ohjeet.

Laatuvaatimukset
Alan yleisesti hyväksytyt laatuvaatimukset on huomioitu kaikissa tietopalvelun ohjeissa. Lisäksi laatuvaatimukset on koottu Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset RYL -käsikirjoiksi.

Työturvallisuus
Erityisesti infra- ja rakennustuotannossa keskeiset työturvallisuusnäkökohdat sisältyvät kaikkiin palveluiden ohjeisiin. Ne on myös koottu omiksi osioikseen niin, että työmaalla tarvittava työturvallisuustieto ja esillä pidettävät säädökset löytyvät helposti.

Tuotetiedot
Tietopalveluihin sisältyvä tekninen tuotetieto helpottaa tuotteiden ja laitteiden vertailua ja hankintoja. Tuotetieto sekä CAD- ja BIM-aineistot on linkitetty ohjetietoon.

Työvälineet

Kortistojen työvälineitä ovat esimerkiksi:
  • RT-kortistoon sisältyy rakennusselostusohjelma
  • LVI-kortistossa on laskentataulukoita mm. lämpöhäviöiden tasauslaskentaan
  • Ratu-kortiston laskimella lasket työkauppojen ja aliurakoiden työmenekkejä ja Ratun menekki- ja viitetiedostoja voit käyttää urakkalaskennassa
  • KH-kortiston käyttöikälaskimen avulla lasket teknisten laitteiden jäljellä olevan käyttöiän ja lainalaskimella taas suunnittelet asuntoyhtiön lainojen budjetointia ja rahoitusta.
  • RT CAD -kirjastossa on CAD-aineistoa kaikkiin tietopalveluihin liittyen, kuten 2D-detaljit, 3D RT-rakennetyypit sekä BIM-objekti- ja tekstuurikirjastot tietomallisuunnitteluun.

Arkisto

Arkistosta löydät vanhat, korvatut ohjeet ja säännökset sekä RYL-käsikirjat rakennusvuoden ja aiheen mukaan. Arkistosta on suuri apu korjausrakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä riitatapauksissa.