Kirjaudu palveluun

Käyttäjätunnus
Salasana
 

InfraRYL Net 2010/1 julkaistu

InfraRYL Net 2010/1 sisältää käsikirjan InfraRYL 2010 osan 1 tiedot. Sen lisäksi tähän versioon on päivitetty pääjakson 4 siltaluvuista 42020 ruiskubetonoinnin ja 42310 eristeiden osalta.
InfraRYL 2010 osa 1 Väylät ja alueet korvaa julkaisun InfraRYL 2006 osan 1. Se sisältää päivitykset 2009/1 ja 2009/3. Suurin osa luvuista on päivittynyt ainakin viitejulkaisujen osalta.

InfraRYL 2010 osa 1 ja InfraRYL Net 2010/1 sisältävät uusia lukuja, mm. seuraavasti:
 • 12000 Pilaantuneet maat (alilukuineen)
 • 13213 Puupaalut
 • 13260 Paalulaattarakenteet
 • 13270 Paaluhatturakenteet
 • 14159 Telat tierakenteissa
 • 16410 Vedenalaiset maaleikkaukset, ruoppaus
 • 17410 Vedenalaiset kallioleikkaukset, ruoppaus
 • 18360 Massanvaihtoon kuuluvat täytöt
 • 18370 Johtokaivantojen virtaussulut
 • 23213 Emulsiokylvönurmikot
 • 23341 Perennamatot
 • 23370 Kosteikkokasvit.

Liikenneviraston rautatieosasto teetti RMYTL – InfraRYL vertailun, jonka tuottamat muutokset ja ratojen päällysrakenteiden päivitystiedot viety sisään InfraRYL 2010 vastaaviin lukuihin.

Paalutusta käsittelevät luvut uusitaan vasta kun paalutusohje RIL 254-2010 on vahvistettu. Ne julkaistaan osoitteessa www.rts.fi/infraryl ja InfraRYL Netissä.

Käsikirjasta on jätetty pois toimivuusvaatimusten kuvaukset. Ne julkaistaan InfraRYL Netissä.