Kirjaudu palveluun

Käyttäjätunnus
Salasana
 

InfraRYL 2006, osa 3 valmis

InfraRYL -julkaisun Osa 3 Sillat ja rakennustekniset osat on valmis. Se käsittelee erittelemättömien betoni-, teräs- ja puurakenteiden sekä siltojen teknisiä vaatimuksia.

Sillat ja rakennustekniset osat

InfraRYL 2006 julkaistaan useana osana. Valmiina on jo Osa 1 Väylät ja alueet sekä esiversio vesihuolto-osasta. Osa 2 Järjestelmät julkaistaan seuraavaksi. Tekeillä on myös Opetusministeriön tuella Osa 4 Liikunta- ja virkistyspaikkarakenteet. Kirjan lisäksi InfraRYL 2006 on julkaistu sähköisenä internetissä ja RT-kortiston CD:llä. Korvaa SYL ja SYL-R -laatuvaatimukset: InfraRYL osa 3 on järjestetty InfraRYL-nimikkeistötyössä kehitetyn yhtenäinen käsitteistön mukaan. Se on laadittu tietokantaan, joka nyt täydentyy jaksoilla 41000 Erittelemättömät rakennustekniset rakennusosat ja 42000 Sillat. Silloille sekä erittelemättömille betoni-, teräs- ja puurakenteille on laadittu tekniset laatuvaatimukset, jotka rakenteen tulee täyttää valmistumishetkellään. InfraRYL:ssä Siltojen vaatimukset perustuvat Sillanrakentamisen yleisiin laatuvaatimuksiin SYL ja SYL-R, jotka se nyt korvaa kokonaan. Erittelemättömien betoni-, teräs- ja puurakenteiden laatuvaatimukset on luotu infra-alalle ensimmäistä kertaa, joten ne eivät korvaa ilmestyessään muita julkaisuja.