KH Net

KH 90-00535

KH 90-00535 | julkaistu 11.10.2013 | sivuja: 28

Asuinkiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje

Tässä ohjeessa käsitellään asuinkiinteistön kuntoarviota kuntoarvioijan näkökulmasta. Ohjeessa esitetään mm. kuntoarvion tavoite, sisältö ja laajuus. Lisäksi annetaan ohjeita kiinteistötarkastuksen tekemisestä ja kuntoarvion raportoinnista. Ohje on tarkoitettu kerros- ja rivitaloille. Pientaloja varten on ohje LVI 01-10414, KH 90-00394 Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. Suoritusohje.
Sama ohje on julkaistu myös LVI- ja RT-ohjeena LVI 01-10538, RT 18-11131.

Tämä ohje kuuluu kokonaisuuteen, johon kuuluvat lisäksi ohjeet KH 90-00534, LVI 01-10537, RT 18-11130 Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje ja KH 90-00495, LVI 01-10487, RT 18-11061 Kiinteistön kuntoarvio. Kuntoluokan määräytyminen. Ohjekokonaisuutta käytetään asuinkiinteistön hyvän kuntoarviotavan määrittelyssä.

Aikaisempi asuinkiinteistön kuntoarvioon liittynyt ohje Laajennettu energiatalouden selvitys on lakkautettu ja sen sisältö on oleellisilta osiltaan yhdistetty kuntoarvioijan ohjeeseen.

SISÄLLYSLUETTELO
1 YLEISTÄ
2 KÄSITTEITÄ
3 KUNTOARVION KÄYTTÖ
3.1 Kunnossapitosuunnitelmaehdotus
3.2 Korjausohjelma
3.3 Kunnossapitotarveselvitys
3.4 Huoltokirjan laadinta ja ylläpito
4 KUNTOARVION SISÄLTÖ JA LAAJUUS
4.1 Kuntoarvion tarkastuskohteet
4.2 Kuntoarvion vaiheet ja kuntoarvioinnin eteneminen
4.3 Kuntoarvioraportti
5 KUNTOTUTKIMUKSET JA MUUT SELVITYKSET
5.1 Kuntotutkimukset
5.2 Muita selvityksiä
6 KUNTOARVIOIJAN VALMIUDET
6.1 Koulutus, tiedot ja kokemus
6.2 Työnjako
6.3 Apuvälineet
6.4 Kuntoarvioijan velvoitteet ja vastuut
7 KIINTEISTÖTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN
7.1 Lähtötiedot
7.2 Lähtötietoihin tutustuminen
7.3 Asukaskysely ja haastattelut
7.4 Kuntoarvion nimikkeistö
7.5 Raportointitapa
7.6 Tilaajan osallistuminen kiinteistötarkastukseen
8 KIINTEISTÖTARKASTUS
8.1 Kiinteistötarkastuksen periaatteet
8.2 Kiinteistötarkastuksen laajuus
8.3 Kiinteistötarkastuksen menetelmät
9 KUNTOARVIOON SISÄLTYVÄT TARKASTELUT
9.1 Rakenteet, rakennusosat ja järjestelmät
9.2 Hissit
9.3 Energiatalouden selvitys
9.4 Sisäolosuhteet, toimivuus, ympäristövaikutukset
9.5 Kiinteistönhoidon ja ylläpidon kehitystarpeet
10 KUNTOARVIORAPORTTI
10.1 Johdanto
10.2 Yhteenveto
10.3 Kuntoarvion lähtötiedot
10.4 Kuntoarvion tulokset
10.5 Liitteet ja valokuvat
10.6 Raportin luovutus
10.7 Raportin säilytys
KIRJALLISUUTTA
LIITTEET 1...9
Liite 1. Esimerkki kuntoarvionimikkeistöstä
Liite 2. Esimerkki kuntoarvion sisällysluettelosta
Liite 3. Esimerkki asukaskyselystä, KH 90042
Liite 4. Esimerkki kulutuslukemien keräyslomakkeesta
Liite 5. Esimerkki kunnossapitosuunnitelmaehdotuksesta, KH 90043
Liite 6. Ohje kuntoarvioijalle IV-kuntotutkimustarpeen toteamiseksi
Liite 7. Esimerkkejä energiakorjausten kustannuksista ja kannattavuuden arvioinnista
Liite 8. Esimerkkejä haitallisten aineiden tarkastelusta
Liite 9. Esimerkkejä kosteus- ja mikrobivaurioiden tarkastelusta

 

PDF:n latausoikeus on vain KH-kortistoon kirjautuneilla.

Samaan sarjaan kuuluvat tuotteet

KH 90-00495
KH 90-00534

Saman aihepiirin tuotteet

KH OM-10765
KH RakMK-10785
KH RakMK-10799
KH TEM-10768
KH X4-00464
KH X4-00540
KH X4-00567
KH X7-00437
KH X8-00412
KH YM-10754
KH YM-10772
KH 14-40037
KH 20-00563
KH 57-00483
KH 90-00393
KH 90-00394
KH 90-00403
KH 90-00466
KH 90-00618
KH 90-00619
KH 92-00220


Rakennustieto · PL 1004 00101 Helsinki · Puh. 0207 476 400