KH Net

KH OM-10686

KH OM-10686 | julkaistu 13.03.2014 | sivuja: 20

Asuntokauppalaki. Suomen säädöskokoelma 843/1994. - lisälehti, seurattu säädökseen 191/2015 asti. (2015)

Tämä laki koskee asunto-osakkeiden ja muiden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien kauppaa, ostajan oikeudellisen ja taloudellisen aseman suojaamista rakentamisvaiheessa sekä eräitä muita edellä tarkoitettujen asuntojen ja asuntoyhteisön muiden tilojen tuotantoon ja myyntiin liittyviä oikeussuhteita.

PDF:n latausoikeus on vain KH-kortistoon kirjautuneilla.

Saman aihepiirin tuotteet

KH OM-10750
KH OM-10765

Kortin lisälehdet

KH OM-10686_L


Rakennustieto · PL 1004 00101 Helsinki · Puh. 0207 476 400