LVI Net

LVI 05-10440

LVI 05-10440 | julkaistu 17.12.2008 | Korvattu 07.05.2018 | sivuja: 22

Korvattu: Sisäilmastoluokitus 2008. Sisäympäristön tavoitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset

Tässä ohjeessa esitetään Sisäilmastoluokitus 2008, joka korvaa 2001 ilmestyneen Sisäilmastoluokitus 2000:n. Sisäilmastoluokitus 2008 on tarkoitettu käytettäväksi rakennus- ja taloteknisen suunnittelun ja urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden apuna, kun tavoitteena on rakentaa entistä terveellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia. Luokitusta voidaan käyttää uudisrakentamisen lisäksi soveltuvin osin myös korjausrakentamisessa. Kortti julkaistaan myös RT-, KH-, Ratu-ja SIT-kortistoissa tunnuksilla RT 07-10946, KH 27-00422, Ratu 437-T ja SIT 05-610065.
2009-05-18: Korttiin tehty korjaus taulukkoon 1.3.1. 2010-03: Korttiin on tehty, joitakin korjauksia.

Sisällysluettelo:

ESIPUHE
SISÄILMASTOLUOKITUKSEN KÄYTTÖ
1 Sisäilmaston tavoitearvot (S)
1.1 Soveltamisala
1.2 Sisäilmastoluokat
1.3 Sisäilmaston tekniset tavoitearvot rakennuksen käytön aikana
1.4 Luokituksen vaatimusten todentaminen
2 Suunnittelu- ja toteutusohjeet
2.1 Rakennuttaminen
2.2 Rakennussuunnittelu ja rakennusmateriaalien valinta
2.3 Työmaasuunnittelu
2.4 Talotekniikkasuunnittelu
3 Vaatimukset rakennustuotteille
3.1 Rakennusmateriaalien päästöluokitus (M)
3.2 Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus (M)
4 Lähdeviitteet

PDF:n latausoikeus on vain LVI-kortistoon kirjautuneilla.

Rakennustieto · PL 1004 00101 Helsinki · Puh. 0207 476 400