LVI Net

LVI 01-10481

LVI 01-10481 | julkaistu 30.03.2012 | Korvattu 11.10.2013 | sivuja: 18

Korvattu: Asuinkiinteistön kuntoarvio. Tilaajan ohje

Tässä ohjeessa käsitellään asuinkiinteistön kuntoarviota tilaajan näkökulmasta. Ohjeessa esitetään mm. kuntoarvion käyttö, laajuus, tilaaminen ja raportointi ja korostetaan kuntoarvioijien pätevyysvaatimuksia sekä tilaajan omaa panosta kuntoarvion onnistumisessa. Ohje on tarkoitettu kerrostaloille ja rivitaloille. Pientaloja varten on ohje LVI 01-10413, KH 90-00393 Kuntotarkastus asunto kaupan yhteydessä.
Sama ohje on julkaistu myös RT- ja KH-ohjeena numerolla RT 18-11059, KH 90-00489.

SISÄLLYSLUETTELO:
1 YLEISTÄ
2 Käsitteitä
3 Kuntoarvion käyttö
3.1 Kunnossapitosuunnitelmaehdotus
3.2 Korjausohjelma
3.3 Kunnossapitotarveselvitys
3.4 Huoltokirjan laadinta ja ylläpito
4 Kuntoarvion sisältö ja laajuus
4.1 Kuntoarvion tarkastuskohteet
4.2 Kuntoarvion vaiheet
4.3 Lähtötietojen käsittely
4.4 Asukaskysely
4.5 Kiinteistötarkastus
4.6 Rakenteet ja järjestelmät
4.7 Tilat
4.8 Hissit
4.9 Energiatalouden selvitys osana kuntoarviota
4.10 Sisäolosuhteet, turvallisuus, terveys- ja ympäristövaikutukset
4.11 Ulkoalueet
4.12 Leikkipaikat
5 kuntotutkimukset ja muut selvitykset
5.1 Kuntotutkimukset
5.2 Muita selvityksiä
6 Kuntoarvion tilaaminen
6.1 Tarjouspyynnön laatiminen
6.2 Kuntoarvioijien pätevyys ja valinta
6.3 Kuntoarviosta sopiminen
6.4 Tilaajan velvoitteet ja vastuut
6.5 Kuntoarvioijan velvoitteet ja vastuut
7 Raportointi
7.1 Raportointi
7.2 Kuntoarvioraportin sisältö
7.3 Kunnossapitosuunnitelmaehdotus
7.4 Kunnossapitotarveselvitys
7.5 Raportin luovutus
7.6 Raportin säilytys
KIRJALLISUUTTA
Liitteet 1...5
Liite 1. Esimerkki kuntoarvionimikkeistöstä
Liite 2. Esimerkki kuntoarvion sisällysluettelosta
Liite 3. Esimerkki asuinkiinteistön kuntoarvion tarjouspyynnöstä
Liite 4. Esimerkki asuinkiinteistön kuntoarvion asukaskyselystä
Liite 5. Esimerkki kunnossapitosuunnitelmaehdotuksesta

PDF:n latausoikeus on vain LVI-kortistoon kirjautuneilla.

Kirjaudu Rakennustiedon tietopalveluun

Tietopalvelun lisenssillä voit avata tämän kortin PDF-tiedostona.

Käyttäjätunnus

SalasanaKorvaavat tuotteet
Korvatut tuotteet

Rakennustieto · PL 1004 00101 Helsinki · Puh. 0207 476 400