Suunnittelu

Artikkelin otsikko
Rakentajain kalenteri
Betonilattiat 2016
Energiatehokkaalla ilmastoinnilla korkeatasoinen sisäilmasto 2016
Maaperästä sisäilmaan kulkeutuvien haihtuvien haitta-aineiden aiheuttamat riskit 2016
Nykyaikaisten rakenteiden lämmöneristyskyky 2016
Rakenteiden ääneneristyskyvystä asumismelun kokemiseen 2016
Keskeisiä eristerappauksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioonotettavia asioita 2015
Kosteustekniikan, energiatehokkuuden ja käyttöiän parantaminen parvekkeiden korjaamisessa ja uusimisessa 2015
Muuntojouston uusi tuleminen 2015
Rakennusten elinkaarimittarit – yhteinen tapa arvioida ja kehittää rakennusten ympäristötehokkuutta 2015
Eristepaksuuden lisäämisen vaikutus puurakenteisiin pohjoismaisessa ilmastossa 2014
Kesäajan huonlämpötilojen hallinta 2014
Matalaenergia- ja passiivitalorakentamisessa huomioon otettavia seikkoja 2014
Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeiden tavoitteena varmatoimiset ja vikasietoiset rakenteet 2014
Tietomalli rakennushankkeen toteutuksessa 2014
Ihmisen lämpöaistimuksen uusi arviointimenetelmä 2013
Koy Raahen Kummatti – rakennusten osapurku ja betonielementtien uudelleenkäyttö 2013
Suunnittelun, rakennuksen ja yrityksen arvot 2013
Tilat ja työympäristö – näkökulmia monitilatoimistoon 2013
Elementtirakentamisen www-ohjeistus 2012
Ilmastonmuutoksen vaikutus suunnitteluun 2012
Kevytsorabetoniharkkorakenteiden eurokoodimitoitus 2012
Rakennusten lämpö- ja kosteusfysikaalisia ominaisuuksia 2012
Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta 2011
Kallionäytekairaus – menetelmät ja tarkoitus 2011
Lumen ja jään kertymiseen liittyvät kuormitukset 2011
Passiivitalot 2011
Rakennusten lämmöntuotantotavat 2011
Eristerapatun betoniseinän ilmaääneneristävyys 2010
Rakennukseen siirtyvän liikennetärinän arviointi 2010
Rakennuksen tiiviys 2010
Energiatehokkaiden pientalojen suunnittelu 2009
Rakennuksen ulkovaipan ääneneristyksen suunnittelu 2009
Rakennusten rakennusfysikaalisen suunnittelun ja rakentamisen periaatteet 2009
Energiatodistukset käyttöön kiinteistö- ja asuntomarkkinoilla 2008
Kesäaikaisten lämpötilojen hallinta asuinkerrostaloissa 2008
Maanvaraisten betonilattioiden käyristymisongelmat 2008
Rakennusfysiikan perussäännöt suunnittelussa ja rakentamisessa 2008
Rakennusperintö – 1900-luvun suomalaisen arkkitehtuurin tyylit, osa II 2008
Rakennusten ympäristöluokitus Promise 2008
Talo 2000 nimikkeistö tietomallinnuksessa ja rakennusselostuksessa 2008
Tietomalli kiinteistöliiketoiminnassa ja rakentamisessa 2008
Muurattujen tiilirakenteiden suunnittelu 2007
Muuratut kevytsoraharkkorakenteet 2007
Pientalojen ilmanvaihto ja ilmanpitävyys 2007
Rakennusperintö – 1900-luvun suomalaisen arkkitehtuurin tyylit, osa I 2007
Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa 2007
Vakioteräsosilla toteutettavien betonielementtien väliset liitokset 2007
Betonielementtidetaljit 2006
Pientalon paloturvallisuus 2006
Puurakenteiden suunnitteluohjeiden uudistukset 2006
Rakenteellisen palontorjunnan keinot ja menetelmät 2006
Suunnitelmien täydentäminen ja muuttaminen 2006
Asuinrakennusten ilmanvaihto 2005
Laskelmat rakennusten energiataloudessa ja sisäilmaston hallinnassa 2005
Loivat tuuletetut katot, pitkät lappeet 2005
Metalliohutlevysandwich-elementtien kiinnitykset ja aukot 2005
Nykyaikainen kalliomekaaninen suunnittelu kalliorakennushankkeen riskienhallinnassa 2005
Rakennusmateriaalien käyttäytyminen ja maanvastaiset rakenteet 2005
Rakennusosien rakennusfysikaalinen toiminta 2004
Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu 2004
Terveen talon toteutuksen kriteerit – toimisto- ja liikerakennukset 2004
Uusia määräyksiä rakennusten energiatehokkuudelle 2004
Hitsausmerkinnät rakentamisessa 2003
Lattioiden värähtelysuunnittelu 2003
Metalliohutlevysandwich-elementtien suunnittelu 2003
Rakennusfysiikkaan liittyviä kysymyksiä 2003
Rakentamisen ekologisuus 2003
Puurakenteiden suunnittelu ja mitoitus 2002
Sertifioitu märkätila-asennus 2002
Sisäilmaluokitusta uudistettiin 2002
Uuden ulkoverhouslaudan maalaus 2002
Avoin puurakennusjärjestelmä 2001
Betonirakenteiden suunnittelu 2001
Betonivälipohjien askelääneneristys 2001
Kevyet teräsrankarakenteet talonrakennuksessa 2001
Kiviainespintojen maalauskäsittelyt 2001
Märkätilat 2001
Putkipalkkiristikoiden mitoitus 2001
Puurunkoisten ulkoseinärakenteiden kosteustekninen toiminta 2001
Rakennusselostus ja työselostukset 2001
Uudet elementtirakentamisen juotosliitokset ja -tekniikat 2001
Kosteus- ja homevauriot 2000
Piirustusten tunnukset ja piirustusluettelot 2000
Pohjarakenteiden suunnittelu 2000
Puurakennuksen palotekninen suunnittelu 2000
Piha-alueiden rakenteet - suunnittelua ja rakentaminen 1998