Rakentajain kalenterin ilmoitustila

Voitit kohdistaa ilmoituksen Rakentajain kalenterissa tarkasti aiheen ja kohderyhmän mukaan.

Seuraava Rakentajain kalenteri ilmestyy marraskuussa 2017.