Organisaatiot

Tällä sivulla on yhteystietoja suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvistä tahoista. Osioissa olevat linkit johtavat kunkin organisaation omalle sivulle.

Oppilaitokset

  • Korkeakoulut
  • Ammattikorkeakoulut
  • Ammattioppilaitokset
  • Ammatilliset aikuiskoulutuskeskukset
  • Ammatilliset ja muut erikoisoppilaitokset

Yhdistykset, liitot ja tietopalvelulaitokset

Tutkimus- ja tarkastuskeskukset

Ministeriöt

Keskusvirastot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) ja Aluehallintovirastot (AVI)

Liikelaitoksia ja osakeyhtiöitä

Kunnat