Rakentajain kalenterin toimituskunta ja toimitus

Toimituskunta

  • Hannu Järveläinen, puheenjohtaja, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry
  • Ari Autio, Consrak Oy
  • Anssi Koskenvesa, päätoimittaja, Mittaviiva Oy
  • Hannu Koski
  • Pekka Laamanen, Vahanen Oy
  • Matti Rautiola, Rakennustietosäätiö RTS sr
  • Marit Sivén, Matti Eklund Oy
  • Jorma Säteri, Sisäilmayhdistys ry

Toimitus

  • Jukka Lyytinen, liiketoimintajohtaja, Rakennustieto Oy
  • Satu Laine, projektivastaava, Rakennustieto Oy