RT Net

RT 07-10741

RT 07-10741 | julkaistu 01.04.2001 | Korvattu 17.12.2008 | sivuja: 19

Korvattu: Sisäilmastoluokitus 2000

Sama ohjekortti julkaistaan myös KH-, LVI- ja Ratu-kortistossa numerolla KH 27-00337, LVI 05-10318, Ratu 424-T. Tässä ohjekortissa esitetään Sisäilmastoluokitus 2000, joka korvaa 15.6.1995 ilmestyneen Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokituksen. Sisäilmastoluokitus 2000 on tarkoitettu käytettäväksi rakennus- ja taloteknisen suunnittelun ja urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden apuna, kun tavoitteena on rakentaa entistä terveellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia. Ohjekorttia täydentämään on julkaistu 1.3.2003 Lisälehti RT 07-10790 Sisäilmastoluokitus 2000 (2003). Rakennustietosäätiö RTS:n päätoimikunta PT17 Sisäilmastoluokitus on kokouksissaan 27.3.2002 ja 30.9.2002 tarkistanut ja täsmentänyt eräitä Sisäilmastoluokitus 2000 -asiakirjan luvussa 3.2.2 Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitusesitettyjä vaatimuksia.

SISÄLLYSLUETTELO:
ESIPUHE, SISÄILMASTOLUOKITUKSEN KÄYTTÖ, 1. sisäilmaston, tavoitearvot (s), 1.1 Soveltamisala , 1.2 Sisäilmastoluokat, 1.3 Sisäilmaston tekniset tavoitearvot rakennuksen käytön aikana, 1.4 Luokituksen vaatimusten, todentaminen, 1.4.1 Luokituksen käyttö sopimuksissa, 1.4.2 Soveltaminen kiinteistönhoito-, sopimuksissa,
2. SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSOHJEET (P), 2.1 Rakennuttaminen, 2.1.1 Tavoitteen asettaminen , 2.1.2 Suunnittelun ohjaus, 2.1.3 Sisäilmastoluokituksen huomioon ottaminen asiakirjoissa, 2.2 Rakennussuunnittelu ja rakennus-, materiaalien valinta, 2.2.1 Rakennus- ja rakennesuunnittelu, 2.2.2 Pintarakenteiden suunnittelu, 2.3 Työmaasuunnittelu, 2.3.1 Yleistä, 2.3.2 Veden- ja kosteudenhallinta-, suunnitelma, 2.3.3 Rakennustöiden puhtausluokat, P1 ja P2, 2.3.4 Rakennustöiden puhtausluokitus - luokan P1 vaatimukset, 2.4 Talotekniikkasuunnittelu, 2.4. Suunnitteluarvot, 2.4.2 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus-, luokitus,
3. VAATIMUKSET RAKENNUSTUOTTEILLE (M), 3.1 Rakennusmateriaalien päästöluokitus, 3.1.1 Yleistä, 3.1.2 Rakennusmateriaalien päästö-, luokat, 3.1.3 Mittausmenetelmät, 3.2 Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus, 3.2.1 Yleistä , 3.2.2 Ilmanvaihtotuotteiden puhtausvaatimukset. 3.2.2.1 Yleiset vaatimukset. 3.2.2.2 Kanavat ja kanavaosat, säätö-japalopellit. 3.2.2.3 Ilmansuodattimet. 3.2.2.4 Ilmanvaihtokoneen muut osat. 3.2.2.5 Tuotteiden merkintä ja suojaus.
LÄHDEVIITTEET

PDF:n latausoikeus on vain RT-kortistoon kirjautuneilla.

Kirjaudu Rakennustiedon tietopalveluun

Tietopalvelun lisenssillä voit avata tämän kortin PDF-tiedostona.

Käyttäjätunnus

SalasanaKorvaavat tuotteet

Rakennustieto · PL 1004 00101 Helsinki · Puh. 0207 476 400