RT Net

RT 07-10832

RT 07-10832 | julkaistu 01.11.2004 | sivuja: 20

Terveen talon toteutuksen kriteerit. Kriteerit ja ohjeet asuntorakentamiselle

Tämä toteutusohje on Terveen talon kriteerit -projektissa laadittu työkalu rakennusten terveellisyyden varmistamiseksi. Ohje täydentää vuonna 1995 käyttöön otettua, vuonna 2001 uusittua Sisäilmastoluokitus 2000:ta (RT 07-10741/RT 07- 10790, LVI 05-10318). Kriteerit ja ohjeet pohjautuvat Sisäilmastoluokitus 2000:n sisäilmasto-, puhtaus- ja materiaaliluokituksiin ja esittävät, miten sisäilmastoluokituksessa määritetyt laatutasot voidaan toteuttaa käytännön asuntorakentamisessa.
Sama ohje julkaistaan myös LVI-kortistossa numerolla LVI 05-10377.

SISÄLLYSLUETTELO :
1. TAVOITTEET, RAKENNE JA KÄYTTÖ,
2. HANKESUUNNITTELU,
3. LUONNOSSUUNNITTELU,
4. TOTEUTUSSUUNNITTELU,
5. RAKENTAMISVAIHE,
6. VIRITYS JA VASTAANOTTO,
7. KÄYTTÖ JA HUOLTO.
LIITE 1 Rakennesuunnittelun tarkastuslistat
LIITE 2 Urakkarajaliite, Terve talo -lisäykset
LIITE 3 Ilmanvaihdon painehäviö- ja äänilaskelmat, laskentaohje
LIITE 4 ilmanvaihto- ja ilmastointisuunnitelmissa esitettävät asiat
LIITE 5 Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma

PDF:n latausoikeus on vain RT-kortistoon kirjautuneilla.

Samaan sarjaan kuuluvat tuotteet

RT 07-10805

Saman aihepiiriin tuotteet

RT RakMK-21155
RT RakMK-21228
RT RakMK-21090
RT RakMK-21099
RT RakMK-21217
RT RakMK-21503
RT STM-21645
RT 07-10564
RT 07-10912
RT 07-10946
RT 14-10775
RT 14-10776
RT 16-11121
RT 16-11123
RT 18-10609
RT 18-10702
RT 50-10910
RT 81-11099

Kirjaudu Rakennustiedon tietopalveluun

Tietopalvelun lisenssillä voit avata tämän kortin PDF-tiedostona.

Käyttäjätunnus

SalasanaLinkkejä

Rakennustieto · PL 1004 00101 Helsinki · Puh. 0207 476 400