RT Net

RT 81-11099

RT 81-11099 | julkaistu 22.11.2012 | sivuja: 16

Radonin torjunta

Tässä ohjeessa käsitellään rakennusten radonteknistä suunnittelua. Ohjeessa esitetään perustietoja radonista ja sen kulkeutumisesta asuintiloihin sekä annetaan ohjeita rakennusten maanvastaisten rakenteiden tiivistämiseen ja rakennuspohjan tuuletusjärjestelmän suunnitteluun. Ohje korvaa ympäristöministeriön julkaisun Radonin torjuminen pien- ja rivitaloissa, Opas 2 vuodelta 1993, jonka ohjeita on tässä tarkistettu radontorjunnan tutkimustulosten sekä suunnittelu- ja toteutusratkaisuista saatujen kokemusten pohjalta.

Sama ohje julkaistaan myös LVI-kortistossa numerolla LVI 37-10513 ja KH-kortistossa numerolla KH 27-00510.

SISÄLLYSLUETTELO
1 YLEISTÄ
2 MÄÄRÄYKSET JA OHJEET
3 RADONIN ESIINTYMINEN
4 SUUNNITTELURATKAISUT
5 ILMANVAIHTO
6 PERUSTUSRATKAISUJEN MERKITYS
7 RAKENTEIDEN TIIVISTÄMINEN
7.1 Maanvarainen betonilaatta
7.2 Rakennusosien liittymät
7.3 Maanvastaiset seinät
7.4 Perusmuurit
7.5 Läpiviennit
8 RAKENNUSPOHJAN TUULETUSJÄRJESTELMÄ
8.1 Järjestelmän osat ja toimintaperiaate
8.2 Imukanavisto
8.3 Poistokanava
8.4 Kanaviston mitoitus
8.5 Kanaviston asentaminen
9 POISTOPUHALTIMEN ASENTAMINEN TUULETUSJÄRJESTELMÄÄN
9.1 Poistopuhaltimen ilmavirran mitoitus
9.2 Poistopuhallin
9.3 Ilmavirran säätö
9.4 Radonpitoisuuden tarkistus
9.5 Tuuletusjärjestelmän toiminnan puutteellisuus
10 RADONIN TORJUNNAN VAIKUTUS ASUNTOJEN RADONPITOISUUTEEN
11 KORJAUSRAKENTAMINEN
Kirjallisuutta


PDF:n latausoikeus on vain RT-kortistoon kirjautuneilla.

Saman aihepiirin tuotteet

Ratu F13-0363
RT RakMK-21749
RT RakMK-21753
RT STM-20929
RT STM-21645
RT 07-10564
RT 07-11299
RT 81-10486
RT 81-10854
RT 82-11171
RT 83-11009


Rakennustieto · PL 1004 00101 Helsinki · Puh. 0207 476 400