RT Net

RT STM-21627

RT STM-21627 | julkaistu 07.02.2015 | Korvattu 30.12.2016 | sivuja: 11

Korvattu: Terveydensuojelulaki. Suomen säädöskokoelma 763/1994. Seurattu säädökseen 1237/2014 asti. (2015)

Tämän lain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa (terveydensuojelu). Laissa säädetään mm. yleisistä säännöksistä, viranomaisista ja niiden tehtävistä, ilmoituksenvaraisesta toiminnasta, talousvedestä, jätteistä ja jätevedestä, asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydellisistä vaatimuksista, hautausmaista ja hautaamisesta, tiedonhankinnasta, tarkastuksesta ja valvonnasta, tutkimuslaboratorioista ja maksuista, kielloista ja määräyksistä, pakkokeinoista ja seuraamuksista, muutoksenhausta ja päätöksen täytäntöönpanosta sekä erinäisistä säännöksistä.

PDF:n latausoikeus on vain RT-kortistoon kirjautuneilla.

Rakennustieto · PL 1004 00101 Helsinki · Puh. 0207 476 400