RT Net

RT STM-21645

RT STM-21645 | julkaistu 14.05.2015 | sivuja: 8

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Suomen säädöskokoelma 545/2015. (2015)

Tätä asetusta sovelletaan terveydensuojelulain (763/1994) nojalla tehtävään asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan. Tämän asetuksen fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia altistumistekijöitä koskevia vaatimuksia ja niiden toimenpiderajoja sovelletaan tehtäessä terveydensuojelulain 27 tai 51 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä ja määräyksiä. Muista kuin tässä asetuksessa mainituista altisteista aiheutuvaa terveyshaittaa on arvioitava tapauskohtaisen riskin perusteella.

PDF:n latausoikeus on vain RT-kortistoon kirjautuneilla.

Saman aihepiirin tuotteet

RT STM-21627
RT 07-10805
RT 07-10832
RT 07-10946
RT 14-10775
RT 14-10776


Rakennustieto · PL 1004 00101 Helsinki · Puh. 0207 476 400