Rakennustieto
EtusivuYhteydenottoHaku
RY Rakennettu ympäristö > Uutiset > Hissillä helpommin himaan

Hissillä helpommin himaan


Taloyhtiöitä kannustetaan jälkiasennushissien hankintaan. Hissihankkeeseen on saatavilla tukea valtiolta ja kunnilta yhteensä jopa 65 % kustannuksista. KONE Hissit Oy:n järjestämässä tilaisuudessa Vantaan Tikkurilassa tutustuttiin hissihankkeiden teoriaan ja käytäntöön.

KONE Hissit Oy:n toimitusjohtaja Thomas Hietto kuvaili hissin hankinnan etuja: hissit tuovat turvallisuutta ja mukavuutta asuintaloon sekä mahdollistavat ikääntyvien kotona asumisen 4-7 vuotta pidempään kuin hissittömässä talossa.

Hissi tuo lisäarvoa asunnon hintaan keskimäärin 5 %, ja ylemmissä kerroksissa enemmänkin. Toimitusjohtaja Hietto kehotti tarkastelemaan hissin ekotehokkuutta koko elinkaaren ajalta sekä vaatimaan hissiltä esteettistä miellyttävyyttä: hissi on tärkeä osa kiinteistön ulkomuotoa.

Hissihanke läpi vuodessa


Hissihanke sisältää viisi vaihetta: esiselvitysvaiheen, päätöksenteon yhtiökokouksessa ja avustuksien anomisen, suunnitteluvaiheen, asennusvaiheen sekä elinkaaren aikaisen kunnossapidon. Hissihanke on mahdollista viedä läpi vuoden sisällä, mikäli päätöksentekoprosessiin taloyhtiössä kiinnitetään huomiota. Itse rakennustyöt ja hissin asennus kestävät vain 2-3 kuukautta.

KONEen hissin voi asentaa lähes joka asuintaloon: vaihtoehtoja on paljon. Hissi voidaan sijoittaa rakennuksen ulkopuoliseen hissitorniin, porraskäytävän keskelle, kerrostasanteelle tai asuntovyöhykkeelle. Kaksivartisista portaista toinen varsi voidaan poistaa, jolloin hissi asennetaan vapautuneeseen tilaan ja portaita varten rakennetaan ulkopuolinen torni.

Ilman avustuksia hissihanke maksaa 125 000-250 000 euroa porraskäytävää kohden riippuen hissin sijoitusvaihtoehdosta. Hinta sisältää hissin, rakennustyöt ja suunnittelun. Avustusten jälkeen hissin hankinnan kustannus asukkaalle on keskimäärin 100-125 euroa asunnon neliömetriä kohden.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustusta hissihankkeisiin maksimissaan 50 % suunnittelun, hissin hankinnan ja rakennustöiden kustannuksista. Kuntien paikalliset avustukset vaihtelevat 0-15 % välillä: esimerkiksi Helsingin kaupunki, Espoo ja Vantaa tukevat hanketta vielä 10 %:lla kustannuksista. Tiedossa ei vielä ole, kuinka kauan näin suuria avustuksia voidaan myöntää, joten hankkeen alullepanossa kannattaa toimia ripeästi.

Käytännön kokemus


Tikkurilassa sijaitsevat As Oy Teuvon-Salpa ja As Oy Talvikkitie 26 ovat vuonna 1984 valmistuneita 4-kerroksisia asuintaloja. Taloihin asennetaan 7 konehuoneetonta KONE MonoSpace® hissiä. Hisseissä on energiaa säästävät, öljyttömät nostokoneistot sekä LED-valaistus.

Talvikkitien hissit sijoitetaan ulkopuolisiin hissitorneihin, jotka nostetaan talon kylkeen käyttövalmiina. Työmaa-aika jää lyhyeksi, koska tornit rakennetaan rappaus- ja sähkötöitä myöten valmiiksi tehtaalla. Asukkaille koituva häiriö on minimoitu eikä heidän tarvitse muuttaa pois remontin alta. Rakennustyöt rajoittuvat vähäisiin purkutöihin ja perustuksen tekoon sekä paikalleen asennetun tornin liitostöihin.

Taloyhtiöiden edustaja, hallituksen puheenjohtaja Olli Ikonen kertoi, että Talvikkitien yhtiöiden hanke oli niin perusteellisesti valmisteltu, että varsinaista vastustusta hissihanke ei kohdannut. Käytännön prosessia hän kuvaili melko kivuttomaksi ja korosti tiedonkulun ohella toisten työn ymmärtämistä. Koko hissihanke Talvikkitiellä on kestänyt noin vuoden, josta hissin asentaminen valmiiseen hissitorniin kesti hieman yli kuukauden.

Kunnat muutoksissa


Vantaan kaupungin asumisasioiden johtaja Teija Ojankoski totesi, että yli 600 000 suomalaista asuu hissittömissä taloissa, vaikka ikääntyneiden ihmisten osuus väestöstä lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Kodin esteettömyydellä voidaan helpottaa vanhusten elämää, kun palveluasuntoja ei ole tarjota kaikille.

Kuntien tavoitteena on asuntokannan arvon säilyttäminen, sillä se vaikuttaa kunnan vetovoimaisuuteen asuinpaikkana. Vuonna 2008 valmistui Vantaan hissiraportti, jonka seurauksena kaupunki myöntää uutena tukimuotona avustusta myös hissihankkeen esiselvityksen tekoon. Taloyhtiöiden innovatiivisiin hissiprojekteihin liikuntaesteiden poistamiseksi voidaan myöntää harkinnanvaraista rahoitusta. Yhdessä Espoon kaupungin kanssa Vantaa palkkaa hissiasiamiehen.

Kansanterveyslaitos ja Stakes yhdistyivät vuodenvaihteessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi. Erikoistutkija Sirpa Andersson kertoi, että tällä hetkellä lähes 90 % yli 75-vuotiaista asuu yksityisasunnossa. Kerrostaloissa heistä asuu noin 40 %. Tutkimuksen mukaan ikäihmiset haluaisivat asua hissillisessä talossa, asunnossa jossa on parveke, lähellä palveluita, helppokulkuisessa ympäristössä. Moni kuitenkin joutuu muuttamaan pakon edessä asunnostaan, jonka esteettömyys voitaisiin toteuttaa muun muassa hissin avulla.

Kokonaisvaltaista palvelua


KONE Hissit Oy auttaa hissihankkeiden eteenpäinviemisessä tarjoamalla tietoa. Tarvittaessa KONE voi hoitaa koko projektin alusta loppuun, rakennustyöt ja rahoitusjärjestelyt mukaan lukien.

Tikkurilan Talvikkitien asuintaloihin asennettiin konehuoneeton KONE MonoSpace® -köysihissi, joka on yleisin ratkaisu talon ulkopuolisiin hissikuiluihin. KONE MicroSpace® on rakennuksen sisäpuolelle ahtaisiin tiloihin soveltuva konehuoneeton köysihissi. KONE Motala(TM) mahdollistaa tilatehokkaat läpikuljettavat hissikorit ja KONE MaxiSpace(TM) RS -hissin vastapainoton teknologia mahdollistaa tilavan hissikorin ahtaisiin sisätiloihin.

KONE EcoDisc® -nostokoneisto kuluttaa 50 % vähemmän energiaa kuin perinteinen vaihteellinen koneisto, ja lähes 70 % vähemmän energiaa kuin hydraulinen koneisto. LED-valaistus käyttää 80 % vähemmän energiaa kuin halogeenivalaistus ja kestää 10 kertaa pidempään kuin halogeenivalot.


ikoni_print
HAKU ( RY. Rakennettu Ympäristö )

UUTISET