EtusivuPaLVELUTRT-tuotetieto
1

Ratkaisu elinkaaren aikaiseen tuotetiedonhallintaan

RT-tuotetieto on rakennusteollisuuden, tuotevalmistajien ja jälleenmyyjien yhteistyössä syntynyt palvelukokonaisuus, joka tehostaa rakentamisen tuotetiedonhallintaa. Palvelukokonaisuuden sydän on kansallinen rakennustuotteiden tietokanta, josta tieto virtaa eri järjestelmiin ja käyttötarpeisiin.
RT-tuotetieto – rakennustuotteiden tuotetiedot kattavasti yhdestä paikasta
 • Palvelu tuo yhteen rakennusalan toimijat.
 • Vastaa uudistuvan kaavoitus- ja rakentamislain (ennen maankäyttö- ja rakennuslaki) vaatimukseen rakennuksen tietomallista.
 • Vähentää tiedon hankintaan käytettävää työaikaa ja parantaa laatua kaikissa rakentamisen vaiheissa.
 • Yhtenäinen tuotetieto parantaa rakentamisen laatua ketjun jokaisessa vaiheessa suunnittelusta ja tavaran toimittamisesta itse rakentamiseen ja rakennuksen ylläpitoon.
Haemme uudistuvan RT-tuotetiedon käyttäjiksi:
 • Tuoteteollisuuden edustajia
 • Suunnittelijoita
 • Urakoitsijoita
 • Kiinteistönomistajia
 • Rakennus- ja sisustuskauppoja
RT-tuotetieto kehittyy nyt harppauksin, kehitystyössä mukana:
RakennusteollisuusSenaattiRLS srSKOL-logo
BIM
Tuotetiedot suoraan rakennuksen tietomalliin
Uudistuvan kaavoitus- ja rakentamislain mukaan rakennuskohteen tietojen tulee olla tietomallina, joka sisältää rakennuksen tiedot kolmiulotteisena mallina sekä tiedot rakennustuotteista ja niiden ominaisuuksista.
 • RT-tuotetiedossa tuotetiedot ovat koneluettavassa muodossa, jolloin tuotteiden tiedot on helppo siirtää rakennuksen tietomalliin.
 • Tietomallissa kaikilla hankkeen osapuolilla on käytössään sama, ajantasainen tieto.  
 • Todenmukainen geometria tekee rakenteiden tarkastelusta piirustuksia helpompaa, jolloin muun muassa mahdolliset rakentamisen aikaiset virheet on helpompi havaita.
RT-tuotetiedon edut rakennusalan toimijoille
Valmistajille ja maahantuojille
 • Tehokas väylä tuotetietojen julkaisemiseen, ylläpitoon ja tuotteiden saavutettavuuden parantamiseksi asiakkaille.
 • Automatisoitu tuotetiedon hallinta säästää koko rakentamisen ketjun aikaa ja rahaa.
 • Mahdollistaa linkitykset eri järjestelmien ja dokumenttien välillä.
VL
"RT-tuotetieto on oikean tiedon välittämistä asiakkaillemme rakentamisen jokaisessa vaiheessa."

Viktor Lax
Markkinointijohtaja
Saint-Gobain Finland
Rakennusliikkeille
 • Työmaalla tuotetieto on helposti saatavilla yhdestä paikasta.
 • Mahdollistaa yhtenäisten logistiikkajärjestelmien kehittämisen koko rakennusalan ketjulle.
 • Helpottaa rakennusalan siirtymistä digitaalisiin tietomalleihin.
IR
"RT-tuotetiedossa tuotetieto on saatavilla yhdestä paikasta, jolloin tietoja ei tarvitse keräillä sieltä täältä."

Ilkka Romo
Johtaja, laadunhallinta ja tuottavuus
Skanska
Kiinteistönomistajille
 • Ohjeet ylläpitoon ja korjaustöihin löytyvät yhdestä paikasta.
 • Yhtenäisestä lähteestä voi tarkistaa työn laadun vaatimukset kaikissa elinkaaren vaiheissa.
 • Yksi luotettava tietolähde yhtenäisiin toimintamalleihin.
TK
"Kun käytössä on yhtenäinen tieto, voidaan varmistaa, että ylläpidon laatu pysyy tasaisena."

Turkka Keravuori
Rakennuttamisjohtaja
Asuntosäätio
Jälleenmyyjille
 • Yhdistää rakentamisen tuotetiedot sekä suunnittelu-, toteutus- ja ylläpito-ohjeet.
 • Käytettävissä aina oikeat ja ajantasaiset tuotetiedot sekä tuotetiedon dokumentit.
 • Luo yhtenäisen toimintamallin koko alalle.
TL
"RT-tuotetieto säästää aikaa ja kauppias voi keskittyä asiakkaisiin.”

Timo Lehtovirta
IT-päällikkö
Väritukku