Tämän pyöreän pöydän keskustelusarjan taustalla on aito innostus ja palava halu kehittää ja muuttaa toimialaamme. Alaamme haastavat ilmastonmuutos, rahoituksen ohjautuminen vähäpäästöisiin sijoituskohteisiin, väestön vanheneminen ja kaupungistuminen.

Tarvitsemme toimialallamme systeemisen muutoksen. Virtaustehokkuuden parantaminen hukkaa poistamalla tuo lyhyemmät läpimenoajat, pienemmän hiilijalanjäljen sekä parantaa laatua ja työturvallisuutta. Miksi emme tee asuinkerrostaloa 12 kuukauden sijasta kahdeksassa kuukaudessa? Nykyiset rajalliset resurssitkin riittäisivät enempään.

Tuottavuusloikan voimme toteuttaa toimimalla fiksummin. Projektipohjaisesta toiminnasta on päästävä toistettavaan prosessimaiseen ja verkostopohjaiseen toimintaan. Pelkkä nykyisten toimintamallien digitointi ei riitä vaan tämä edellyttää muutosta liiketoiminta- ja sopimusmalleista lähtien, vakiointia sekä tiedon virtauttamista. Muutoksen keskiössä on ihmisten välinen vuorovaikutus ja yhteistyö – teknologiset ratkaisut tukevat muutosta, mutta muutokselle on oltava halua ja kykyä.

Yksittäiset toimijat eivät voi yksin ratkaista alamme tuottavuushaastetta

Systeeminen muutos edellyttää systeemisia ratkaisuja. Tällä kolmen pyöreän pöydän keskustelusarjalla ennakkotehtävineen ja työpajoineen haastamme koko alaa laajalla rintamalla pohtimaan, mikä estää meitä toimimasta yhdessä fiksummin ja tekemästä tuottavuusloikkaa.

Pyöreän pöydän sarja on tarkoitettu kiinteistöomistajille, tilaajille, rakennuttajille ja rakennuttajakonsulteille, suunnittelijoille, rakennusliikkeille ja aliurakoitsijoille, tuotteita ja esivalmisteisia komponentteja valmistavalle teollisuudelle, ylläpidosta vastaaville ja viranomaisille. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi myös oppilaitoksista opettajat ja erityisesti kesän 2021 aikana työmaaharjoittelussa olleet opiskelijat.
Ilmoittaudu tapahtumiin ja tutustu tarkemmin:
Pöytä I: Yhteisen tilannekuvan muodostaminen merkittävimmistä systeemisistä ongelmista
10.3.2022 klo 12.30 – 16.00
Pöytä II: Miten ratkaisemme toimialalla tunnistamamme systeemiset ongelmat?
21.4.2022 klo 12.30 – 16.00
Pöytä III: Miltä onnistunut muutos näyttää – miten käynnistämme muutoksen?
25.5.2022 klo 09.00 – 11.30
Katso ennakkovideot ja herättele ajatuksia
Ennakkovideot ovat johdantopuheenvuoroja pyöreän pöydän keskusteluille