Algus

RT 88-10743-et
juhenditeatmik
aprill 2001


SISUKORD

1 ÜLDIST
1.1 Treppe käsitlevad
eeskirjad

1.2 Treppide mõõtmete määramine
2 TREPI JA TREPIASTME KONSTRUKTSIOONILISED LAHENDUSED
2.1 Trepimarsi konstruktsioon
2.2 Trepiastmed
2.3 Trepi kinnitused ja
nagisemise vältimine
3 TREPIPIIRE JA KÄSIPUU

4 TREPI MATERJALID JA PINNATÖÖTLUSVIISID
4.1 Treppide puiduliigid ja pinnakattematerjalid
4.2 Pinnatöötlusmeetodid© Rakennustietosäätiö RTS