Joonis 13
Väikeelamu tarindisüsteemi mõõtmestatud lõikejoonis 1:20. Sulgudes toodud mõõtmed sobivad korruselamute ehitamiseks, kui korruse kõrgus on u 3 m.