Joonis 14
Ehitussüsteemi arvutuspõhimõte. Arvutuse aluseks on ettenähtud pikkusega 2480 mm kõrgune seina karkassipost nii vahe- kui välisseintele (korruselamutel 2630 mm). Karkassipostide kõrgus põhineb ehitusplaatide pikkusmõõtmel 2600 mm (või 2750 mm). Kui talastik tehakse üle 220 mm kõrgustest saematerjalist taladest, siis suureneb vastavalt ka korruse kõrgus. Korruselamutele on Soome ehitusnormide kogumiku osaga G1, Elamute projekteerimine, seatud korruse miinimumkõrguseks 3,0 m, millele vastav karkassiposti kõrgus on 2630 mm. Vt ka joonist 13.