Joonis 2. Vahelae- või aluspõrandatarindi põhimõte.