Joonis 3
Kandva välisseina tarindi põhimõte. Ülemine vööpruss ühendab erinevate seinte karkassid üksteise külge ja selle peale paigaldatakse järgmise korruse vahelaetalad ja vöötala. Aknaavad võib paigutada karkassipostide sammust sõltumatult. Avakülgedele (ja seinaotstesse) paigaldatakse vajadusel tarindiprojektile vastavalt lisapostid. Suurte avade kohal kasutatakse vajadusel spetsiaalset tala. Vt ka joonist 13.