Joonised 5...10
Fotoseeria välisseina ehitamisest platvorm-puitehitussüsteemi korral.