Algus

RT 82-10804-et
juhenditeatmik
oktoober 2003
asendab RT 82-10678


SISUKORD

1 ÜLDPÕHIMÕTE
2 KARKASSISÜSTEEMI PÕHIOSAD
2.1 Aluspõrandatarind
2.2. Vahelaetarindid
2.3 Katuslaetarindid
2.4 Kandvad seinad
3 SÜSTEEMI OMADUSED


© Rakennustietosäätiö RTS