Algus

SISUKORD

1 PUITVOODRILE ESITATAVAD NÕUDED
2 PUULIIGID
3 PUITMATERJAL
3.1 Puitmaterjali (saematerjali) kvaliteet
3.2 Niiskusesisaldus
3.3 Voodrilaua paksus
4 PÜSTVOODER
4.1 Üldist
4.2 Katteliistudega ja vaheliti laudis
4.3 Hõre laudis
4.4 Püstvoodrilauad
4.5 Kumerad seinapinnad
5 RÕHTVOODER
5.1 Üldist
5.2 Rõhtvoodrilauad
5.3 Ülekattelaudis
5.4 Hõre laudis
5.5 Kumerad seinapinnad
6 KALDLAUDIS
7 MUUD PUITVOODRID
7.1 Vineer
7.2 Laast ja kimm
8 PUITVOODRI PAIGALDAMINE
8.1 Nõuded alustarindile
8.2 Kinnitusviisid
9 VOODRILAUA JÄTKAMINE
10 PUITVOODRI ÜHENDUSED JA KÜLGNEMISED
10.1 Alaserv, sokliga külgnemine
10.2 Ülaserv, räästaga külgnemine
10.3 Nurgad


 


© Rakennustietosäätiö RTS