ohje

HAKUOHJEITA

HAE

Kirjoita ”HAE” kenttään hakusana tai sen osa, esim. rakennustuotteen yleisnimi, kauppa- tai yritysnimi. Vapaa sanahaku etsii osumia palvelun tietokannasta ja tuotekorteista (PDF). Hakutulosta voidaan tarkentaa rajaamalla listaus alueen mukaan. Hakutuloslistauksesta voidaan suodattaa myös osumia, jotka sisältävät CAD-aineistoa, tuoteominaisuustietoa, M1-merkin, CE- merkin tai rakennusselostustietoa.

TALO 2000 -LUOKITUSPUU

Valitse pudotusvalikosta Talo 2000 –tuotenimikkeistön pääryhmä (1...9). Saat näkyviin pääryhmän alaryhmät, joita klikkaamalla pääset tuotetietoihin. Jos valittu alaryhmä sisältää tuotekortteja, ne listautuvat sivun oikeaan laitaan. Samoin jos valittuun alaryhmään liittyy ohjekortteja, ne listautuvat sivun oikeaan laitaan. Ohjekorttien PDF-tiedostojen avaaminen edellyttää nettipalvelun (esim. RT Net) käyttöoikeuden.
Talo 2000 -luokituspuuhaussa on ominaisuushaku, joka kohdistuu valittuun luokitusryhmään. Ks. ominaisuushaku.

TALO 2000 -LUOKITUKSET

Näyttää Talo 2000 –luokituspuun pääotsikot (1…9), joita klikkaamalla pääset haluamiisi alaryhmiin.

RT-TUOTEKORTIT

Näyttää kaikki tuotekortit nousevassa järjestyksessä julkaisuajan mukaan. Voit sortata korttilistausta kortin nimen, Talo 2000 –tuoteryhmän, korttitunnuksen, yrityksen ja julkaisuajan mukaan. Avaa tuotekortti klikkaamalla kortin nimeä.

OMINAISUUSHAKU

Tietokantaan on tallennettu tuotevalinnan kannalta olennaisinta teknistä tietoa. Ominaisuustietokantaa täydennetään ja myös yrityksillä on mahdollisuus itse syöttää tuotteiden teknisiä tietoja ominaisuuskantaan omilla käyttäjätunnuksillaan.
Ominaisuuspudotusvalikossa näkyy valittuun Talo 2000 –luokitusryhmään tallennetut ominaisuusotsikot. Klikkaa otsikkoa, saat taulukon kyseisen otsikon arvoista. Voit rajata osumia minimi- ja maksimiarvoilla.
Huom. ominaisuustietokannan kattavuus on vielä tällä hetkellä monissa tuoteryhmissä verrattain suppea, joten minimi-maksimi-rajauksilla nolla-osumat ovat todennäköisiä.

TUOTEKORTTI

Tuotekorttinäkymässä on kortin nimi, numero, julkaisuajankohta ja voimassaoloaika, lyhyt kuvaus varsinaisen tuotekortin (PDF) sisällöstä ja yrityksen yhteystiedot. Näkymän alaosassa on listaus tuotekorttiin liittyvistä tuotteista (linkki tuotenäkymään).

TUOTENÄKYMÄ

Tuotenimi, tuotekuvaus, valmistaja/myyjäyritys (linkki yritysnäkymään), Tuotekortti (linkki), M1, CE, Tuotteen ominaisuustaulukko ja tuotteen selostustieto. Näistä tuotenimi, kuvaus ja valmistaja/myyjäyritys ovat aina mukana tuotenäkymässä.

YRITYSNÄKYMÄ

Yrityksen nimi ja yhteystiedot sekä tietokannassa olevat tuotekortit ja tuotteet.

SELOSTUSTIETO

Tietokannassa ylläpidetään RT-rakennusselostus Netin tarviketietopankkia, joka sisältää rakennusselostusten laadintaan toimitettua tietoa. Tämä julkaistaan myös RT Tarviketieto Netissä.

TALO 2000 –MURUPOLKU

Eri näkymissä on Talo 2000 - murupolku, jota kilkkaamalla pääset tarkastelemaan Talo 2000 –tuoteryhmän muita tuotteita.

tarviketieto palvelee

RT Tarviketieto Net on kattava ja ajantasainen tietopalvelu Suomessa markkinoilla olevista rakennus- ja sisustustuotteista. Ajantasaisuus perustuu jatkuvaan alan markkinoiden seurantaan ja palvelun päivitykseen.
Palvelussa on mukana 2600 yritystä ja yli 21000 tuoteperhettä luokiteltuna Talo 2000 -tuotenimikkeistön mukaan.

talo2000 luokitukset

RT Tarviketieto Netin luokitus perustuu Talo 2000 -rakennustuotenimikkeistöön.

rt tuotekortit

RT- ja LVI-tuotekortit sisältävät jäsenneltyä, tiivistä ja vertailtavaa teknistä informaatiota rakennustarvikkeista, talotekniikan tuotteista ja sisustustuotteista. Tuotekortit laaditaan Rakennustieto Oy:n toimituksessa yhteistyössä rakennustuoteyritysten kanssa.

Tuotekortteihin liittyvä CAD-aineisto on vapaasti ladattavissa avoimista RT CAD -kirjastoista
http://www.rakennustieto.fi/kirjastot

LINKKEJÄ