tarviketieto haku
Mapecem Pronto pintavalumassa

Talo2000 » 2 Runkorakennustuotteet » 21 Betonituotteet » 213 Valmisbetonit » 213.9 Erikoisbetonit » Mapecem Pronto pintavalumassa

Mapecem Pronto pintavalumassa nopeasti pinnoitettava (1 vrk).

Tuotetta valmistaa
Heikki Haru Oy

Luokitukset
M1|