tarviketieto haku

Talo2000 » 4 Pintatuotteet » 41 Laatat » 413 Luonnonkivilaatat » 413.2 Graniitti »

Kotimaiset graniittilaadut, käyttö: julkisivut, sokkelit, portaat, lattiat ja ympäristökivet sekä muurit.

Tuotetta valmistaa
Tampereen Kovakivi Oy