tarviketieto haku
Karelia Red - punainen graniitti

Talo2000 » 4 Pintatuotteet » 41 Laatat » 413 Luonnonkivilaatat » 413.2 Graniitti » Karelia Red - punainen graniitti

Karelia Red - punainen graniitti karkearakeinen, suuntautumaton, yleisväriltään voimakkaan punainen graniitti.

Tuotetta valmistaa
Interrock Oy