tarviketieto haku

Talo2000 » 4 Pintatuotteet » 41 Laatat » 413 Luonnonkivilaatat »

Ohut, taustalta lujitettu luonnonkivi, mahdollistaa suuret yhtenäiset kivipinnat.

Tuotetta valmistaa
Tulikivi Oyj, Espoo