tarviketieto haku
Kerabond

Talo2000 » 4 Pintatuotteet » 44 Liimat, laastit, tasoitteet » 442 Laastit » 442.1 Kiinnityslaastit » Kerabond

Kerabond C1-luokan kiinnityslaasti keraamisille laatoille.

Tuotetta valmistaa
Heikki Haru Oy