tarviketieto haku
Keraquick

Talo2000 » 4 Pintatuotteet » 44 Liimat, laastit, tasoitteet » 442 Laastit » 442.1 Kiinnityslaastit » Keraquick

Keraquick C2FTS1-luokan nopea sementtipohjainen keraamisten laattojen kiinnitysaine. Kuivumisaika imevillä alustoilla 2...3 h.

Tuotetta valmistaa
Heikki Haru Oy

Luokitukset
M1|