tarviketieto haku
Granirapid

Talo2000 » 4 Pintatuotteet » 44 Liimat, laastit, tasoitteet » 442 Laastit » 442.1 Kiinnityslaastit » Granirapid

Granirapid C2F-luokan kaksikomponenttinen nopeasti kovettuva kiinnitysaine.

Tuotetta valmistaa
Heikki Haru Oy