tarviketieto haku
Keralastic

Talo2000 » 4 Pintatuotteet » 44 Liimat, laastit, tasoitteet » 442 Laastit » 442.1 Kiinnityslaastit » Keralastic

Keralastic R2-luokan kaksikomponenttinen polyuretaanikiinnitysaine keraamisille laatoille.

Tuotetta valmistaa
Heikki Haru Oy