tarviketieto haku
Adesilex P4

Talo2000 » 4 Pintatuotteet » 44 Liimat, laastit, tasoitteet » 442 Laastit » 442.1 Kiinnityslaastit » Adesilex P4

Adesilex P4 C2F-luokan sementtiperustainen kiinnityslaasti, itsesiliävä, nopeasti kovettuva erityisesti suurille lattialaatoille.

Tuotetta valmistaa
Heikki Haru Oy

Luokitukset
M1|