tarviketieto haku
Keraflex Maxi

Talo2000 » 4 Pintatuotteet » 44 Liimat, laastit, tasoitteet » 442 Laastit » 442.1 Kiinnityslaastit » Keraflex Maxi

Keraflex Maxi C2TES1-luokan kiinnityslaasti erityisesti suurikokoisten seinälaattojen asentamiseen sisä- ja ulkotiloissa kaikille hyväksytyille alustoille.

Tuotetta valmistaa
Heikki Haru Oy

Luokitukset
M1|