tarviketieto haku
Elastorapid

Talo2000 » 4 Pintatuotteet » 44 Liimat, laastit, tasoitteet » 442 Laastit » 442.1 Kiinnityslaastit » Elastorapid

Elastorapid C2TEFS2-luokan valumaton pikakiinnityslaasti, kuivumisaika kaikilla alustoilla 3 h.

Tuotetta valmistaa
Heikki Haru Oy