tarviketieto haku
Keraflex

Talo2000 » 4 Pintatuotteet » 44 Liimat, laastit, tasoitteet » 442 Laastit » 442.1 Kiinnityslaastit » Keraflex

Keraflex C2TE-luokan urakkasaneerauslaasti yleiskäyttöön kaikille hyväksytyille alustoille. Ei muovimatoille.

Tuotetta valmistaa
Heikki Haru Oy

Luokitukset
M1|