tarviketieto haku
Keracolor

Talo2000 » 4 Pintatuotteet » 44 Liimat, laastit, tasoitteet » 442 Laastit » 442.6 Saumauslaastit » Keracolor

Keracolor sementtipohjainen saumausaine keraamisille laatoille.

Tuotetta valmistaa
Heikki Haru Oy

Luokitukset
M1|