tarviketieto haku
Planipatch

Talo2000 » 4 Pintatuotteet » 44 Liimat, laastit, tasoitteet » 443 Tasoitteet » Planipatch

Planipatch hienojakoinen, erittäin nopeasti kovettuva valumaton viimeistelytasoite pysty- ja vaakapinnoille 0...10 mm kerrospaksuuksiin saakka.

Tuotetta valmistaa
Heikki Haru Oy

Luokitukset
M1|