tarviketieto haku
Käsirappauslaasti 3 mm

Talo2000 » 4 Pintatuotteet » 44 Liimat, laastit, tasoitteet » 443 Tasoitteet » 443.2 Seinätasoitteet » Käsirappauslaasti 3 mm

Käsirappauslaasti 3 mm käsirappauslaasti, kalkkisementtipohjainen 50/50, raekoko 3 mm.

Tuotetta valmistaa
Heikki Haru Oy