tarviketieto haku
Nivorapid

Talo2000 » 4 Pintatuotteet » 44 Liimat, laastit, tasoitteet » 443 Tasoitteet » 443.5 Lattiatasoitteet » Nivorapid

Nivorapid nopeasti kuivuva korjausmassa.

Tuotetta valmistaa
Heikki Haru Oy

Luokitukset
M1|